Poznaj badanie Uwierz w Siebie

Brak wiary w siebie to szklany sufit, który budujemy nad własną głową. Wielu ekspertów stawia niepokojącą tezę, że kobiety mają niższą samoocenę niż mężczyźni. Umniejszają swoje możliwości i nie doceniają potencjału, jaki mają. Postanowiliśmy się temu dokładniej przyjrzeć. Czy faktycznie się różnimy, a jeśli tak to, gdzie te różnice występują? Czego obie płcie mogą się od siebie uczyć i jak mogą się wspierać? Badanie jest realizowane za pomocą inteligentnej technologii, która wskazuje nie tylko, co mówimy, ale i co w głębi duszy myślimy.

Do współpracy przy programie „Uwierz w siebie” zaprosiliśmy wybitnych naukowców oraz liderów biznesu. Dziękuję im za wsparcie i zaangażowanie.

Chcemy by odkrycia nauki praktycznie służyły ludziom. Naszym kolejnym krokiem będzie opracowanie, we współpracy z terapeutami i trenerami rozwoju osobistego, dedykowanego programu diagnostyczno-interwencyjnego wspierającego samoocenę i zwalczającego stereotyp.

Natalia Suska CEO NEUROHM

O projekcie
Uwierz w Siebie

Zmiana w budowaniu
lepszego świata

zaczyna się dziś i mam nadzieję, że wspólnie jej dokonamy. Wiele organizacji i liderek/liderów już pokazuje nam, że w różnorodności, uzupełnianiu się cech kobiecych i męskich, budowaniu pewności siebie, drzemie wielki potencjał.

My dzisiaj wychodzimy naprzeciw z unikalnym narzędziem, które pomoże dokładniej określić potencjał jaki mamy, rozwijać go i śledzić zmiany na lepsze w czasie.

Agnieszka Plencler, Dyrektor zarządzająca projektem Uwierz w Siebie

01
Organizacje na każdym etapie rozwoju pracownika – jako element budowania kultury organizacyjnej oraz wizerunku pracowdawcy: employer branding oraz wizerunku pracownika employee branding.
02
Personal branding w procesach rozwoju liderek i liderów, ale też wśród osób potrzebujących terapeutycznego wsparcia.
03
Marki które mogą dać realną i dodatkową wartość swoim klientom poza oferowanym produktem i przejść z filozofii storytelling w storydoing.
04
Uczelnie wyższe nie tylko wyposażają młodych ludzi w wiedzę, ale też mogą wzmacniać ich w odważnym wkraczaniu na wymagający rynek pracy, w którym pewność siebie odgrywa zasadniczą rolę
05
Polska powiatowa chcemy, żeby zmiana dokonała się także poza dużymi miastami i korporacjami. Idziemy dalej i szukamy organizacji, które chcą zrealizować program w mniejszych miastach i wsiach. Zmiana i odkrywanie potencjału jest potrzebna wszędzie i nie dzielimy tutaj Polski na A i B. Wręcz przeciwnie: łączymy się w zmianie!

Eksperci

Poznaj wypowiedzi ekspertów

Wypowiedzi ekspertów

Uwierz w siebie

W badaniu „Uwierz w siebie” przyglądamy się ogólnopolskiej i reprezentatywnej próbie Polaków (N=1000), jak również osobom pracującym w dużych korporacjac reprezentujących branże farmaceutyczne, technologiczne, finansów, telekomunikacyjne oraz FMCG. (n=1679). 57% badanych stanowiły kobiety, a 43% mężczyźni.

Pobierz raport i sprawdź, co ustaliliśmy w sprawie osobistych przekonań.

Metodologia badania

Wykorzystujemy inteligentną technologię iCode™ wskazującą, które postawy są powierzchowne, a które dobrze zinternalizowane. Ekspercki kwestionariusz opracowany na potrzeby projektu składa się z 12 zagadnień dotyczących poczucia skuteczności, odporności na krytykę oraz atrakcyjności. Dodatkowo wszystkim uczestnikom zadaliśmy pytanie: „Czy uważasz, że kobiety nadają się na kierownicze stanowiska”.

Inteligentna technologia do badania postaw

Badanie przekonań o sobie to temat delikatny. Nie wszyscy są gotowi mówić o swoich słabościach, albo… doceniać swoje mocne strony. Często spotykamy się z próbą kreowania własnego wizerunku, który nie do końca odzwierciedla prawdziwe postawy. Dlatego uznaliśmy, że wykorzystując inteligentną technologię iCode™ – która sięga nie tylko do tego, co mówimy, ale ujawnia, co tak naprawdę myślimy – otrzymamy prawdziwy obraz kobiet i mężczyzn w Polsce.

iCode™ jest inteligentnym testem NEUROHM, który łączy neuronaukę, psychologię i sztuczną inteligencję. Jego algorytmy szacują, jak bardzo ludzie się wahają, kiedy wyrażają swoją opinię. Za pomocą wskaźników behawioralnych algorytmy korygują subiektywne odpowiedzi i zwiększają precyzję diagnozy. iCode™ jest unikalnym testem, który mierzy, czy opinie są powierzchowne, czy głęboko zakorzenione w mózgu. Większa pewność świadczy o dobrze ugruntowanej postawie, a docelowo o tym, że może ona doprowadzić do realnego zachowania. Tym samym iCode™ przewiduje, czy słowa mają szansę przerodzić się w czyny.

Inteligentne testy opatentowane przez NEUROHM opierają się na teoriach procesów dualnych (Daniel Kahneman), konsolidacji śladu pamięciowego (Donald Hebb) oraz dostępności postaw (Rusell Fazio). Są w pełni zautomatyzowane, intuicyjne i bezwysiłkowe.

Brak wiary w siebie to szklany sufit, który budujemy nad własną głową.

Badania

To przede wszystkim rzetelna diagnoza poziomu pewności siebie. Inteligentna technologia iCode™ określa poziom wyjściowy pewności siebie oraz wskazuje, które postawy są powierzchowne, a które dobrze zinternalizowane oraz monitoring zmian w czasie.

Szkolenia

Chcemy, żeby wyniki badania praktycznie służyły ludziom stąd przygotowane programy szkoleń, we współpracy z licznym ekspertami mające na celu budowanie pewności siebie na kluczowych wymiarach: atrakcyjność społeczna, odporność na krytykę, kompetencja, skuteczność.

Konferencja

Możesz do nas dołączyć, oglądając konferencję Uwierz w Siebie. Rozsiądź się wygodnie, czeka Cię merytoryczne 1,5h w dobrym towarzystwie.

Webinar

Zapraszamy do obejrzenia webinaru, na którym eksperci i praktycy zaproponują inspirujące działania oraz opowiedzą, jak wzmacniać wiarę w siebie w 4 obszarach (poczucie kompetencji, poczucie skuteczności, atrakcyjność oraz odporność na krytykę).

Co mówią o badaniu nasi Partnerzy:

Autorzy badania:

Patroni medialni:

Dołącz do programu Uwierz w Siebie!

Zapraszam do kontaktu

Agnieszka Plencler

Dyrektor zarządzająca programem Uwierz w Siebie