Co mówią o badaniu nasi Partnerzy:

Agnieszka Bukowska

Bank BPH GE Capital, dyrektorka HR, członkini HR Influencers Think Tank
Na pewno patrząc na wyniki badania ucieszyło nas, że w naszej firmie „Kobiety wierzą w siebie równie mocno co mężczyźni” oraz że „Zarówno kobiety jak i mężczyźni nie poddają się łatwo krytyce”, co jak usłyszeliśmy od Neurohm jest wyjątkowym wynikiem na tle innych firm i ogólnie w Polsce. Równocześnie potwierdzeniem rozmów, które mamy w organizacji, jest wynik, że „kobiety w porównaniu z mężczyznami, charakteryzowały się większą podatnością na krytykę”. Dlatego w dalszych działaniach rozwojowych będziemy skupiać się na obniżeniu krytycznego myślenia wśród kobiet i nadmiernej skromności oraz rozwijaniu odporności na krytykę. Można, a wręcz warto myśleć i mówić o sobie dobrze – to powinno być ważne dla kobiet hasło. Co do mężczyzn dowiedzieliśmy się z kolei, że warto ich zachęcać do przyznawania się czasem do słabości, dzięki czemu mogliby w niektórych sytuacjach otrzymać wsparcie.

Agnieszka Bukowska

Bank BPH GE Capital, dyrektorka HR, członkini HR Influencers Think Tank
To dzięki zastosowaniu inteligentnych testów dowiedzieliśmy się, że przekonania kobiet i mężczyzn co do wiary w siebie nie różnią się znacząco. Różnice występują natomiast w zakresie deklaracji. Mężczyźni i kobiety czują się pewni siebie w tym samym stopniu, ale inaczej o sobie mówią. Mężczyźni częściej wyrażają pozytywną opinię na swój temat, a kobiety są bardziej powściągliwe albo fałszywie skromne. Taki wynik wskazuje nam kolejne możliwe obszary działań rozwojowych w przyszłości.

Agnieszka Bukowska

Bank BPH GE Capital, dyrektorka HR, członkini HR Influencers Think Tank
W Banku od wielu lat wspieramy rozwój kobiet na płaszczyźnie zarówno zawodowej, jak i osobistej. Zależy nam na budowaniu organizacji włączającej i różnorodnej, w której kobiety i mężczyźni mają równe szanse. Chcemy wzmacniać między innymi pewność siebie i osobistą efektywność, co – jak pokazuje badanie – wpływa na poczucie skuteczności kobiet. Przejawem tego może być fakt, że w 2020 roku 48% wszystkich awansów w Banku, również na stanowiska menedżerskie, dotyczyło kobiet i 48% stanowisk managerskich zajmują kobiety.

Agnieszka Bukowska

Bank BPH GE Capital, dyrektorka HR, członkini HR Influencers Think Tank
Rozwój osób rozpoczynających swoją karierę zawodową jest dla nas niezwykle ważny. W czasie trwania naszego programu stażowego młodzi pracownicy nie tylko zapoznają się z funkcjonowaniem różnych obszarów organizacji, ale także poznają swoje mocne strony i różne style komunikacji (badanie Extended DISC) oraz uczą się budować swoją markę osobistą. Wdrożenie się nowych osób do organizacji w dobie pracy zdalnej jest utrudnione – zauważamy spadek motywacji i zaangażowania, dlatego jeszcze większy nacisk kładziemy na komunikację (m. in. z wykorzystaniem narzędzia Teams – czaty i grupy dyskusyjne), budowanie relacji i działania angażujące pracowników (np. Tydzień Inspiracji). Pomagamy, nie tylko najmłodszym pracownikom, odkryć swoje mocne strony przez wdrożenie Talentów Gallupa do organizacji. Zależy nam na budowaniu samoświadomości wśród naszych pracowników, dlatego do udziału w badaniu zaprosiliśmy wszystkich – niezależnie od wieku, stażu pracy i doświadczenia.