Co mówią o badaniu nasi Partnerzy:

Ewa Krupa

Orange Polska, dyrektorka Kultury i Rozwoju
W Orange od kilku lat prowadzimy program „Razem.One”, w którym wzmacniamy kobiety w realizacji ich aspiracji zawodowych i osobistych oraz w rozwoju kariery. Mamy już blisko 35% kobiet na stanowiskach menedżerskich (wobec 40% kobiet zatrudnionych w firmie), jednak wyzwaniem jest zwiększenie obecności kobiet w obszarach IT i technologicznych. Z naszych doświadczeń wynika, że obawy przed podejmowaniem nowych ról zawodowych wynikają niekiedy z utrwalonych stereotypów i braku wiary we własne możliwości.

Bożena Leśniewska

Orange Polska, wiceprezeska ds. Rynku Biznesowego
Szczególnie interesującym wydaje się być wniosek z badania mówiący, że w porównaniu z ogółem Polaków, zarówno kobiety jak i mężczyźni pracujący w Orange, są bardziej przekonani o tym, że kobiety dobrze odnajdują się na kierowniczych stanowiskach. Ta wątpliwość nigdy nie powinna istnieć. Samo dążenie do parytetów nie wystarczy. Potrzeba nam realnej zmiany świadomości i przekonań. Wiele przed nami jeszcze do zrobienia, ale to budujące, że programy i działania, które realizujemy w Orange w zakresie zachęcania kobiet do podejmowania nowych ról na kierowniczych stanowiskach, przynoszą realne efekty.

Anna Szyniszewska-Łukasik

Orange Polska, talent manager
Bycie młodym we współczesnym świecie to wyzwanie, dlatego w Orange staramy się wspierać młodsze pokolenie poprzez dedykowane programy, np. Graduate Program, czyli budowania ścieżki kariery w międzynarodowym środowisku Grupy Orange. Dodatkowo w ramach kampanii WłaczOne oferujemy ścieżki wdrożenia, coaching i mentoring. Wierzymy, że nasze działania pozwalają młodym odnaleźć się w nieprzewidywalnym, ponowoczesnym świecie i wzmacniają ich pewność siebie – także w strefie zawodowej.