Co mówią o badaniu nasi Partnerzy:

Anna Daszczyńska

PepsiCo Polska, dyrektorka ds. rozwoju talentów CE
,Praca w korporacji stwarza duże możliwości rozwoju, podejmowania nowych wyzwań oraz ciągłego poszerzania własnych kompetencji. Bardzo nas ucieszyły wyniki badania w PepsiCo, gdyż pokazały, że naszych pracowników, niezależnie od płci, cechuje poczucie własnej skuteczności. DNA naszej organizacji oparte jest na poczuciu sprawczości i podejściu „Can-do” do realizowanych zadań; cieszymy się, że naszych pracowników cechuje odpowiedzialność za podejmowane działania. Zadowoleni jesteśmy również z faktu, że nasi pracownicy są przekonani o kompetencjach kobiet, co pokrywa się z naszym korporacyjnym przekonaniem i promocją aktywności kobiet w różnych obszarach naszej działalności.

Anna Daszczyńska

PepsiCo Polska, dyrektorka ds. rozwoju talentów CE
Pokazanie wyników nie tylko ze sfery deklaratywnej, wynikających wprost z udzielonych odpowiedzi, ale nałożenie na nie także sfery przekonań, czyli tego, co stoi za czasem reakcji na poszczególne pytania, pokazało nam, że w gruncie rzeczy kobiety i mężczyźni myślą o sobie dość podobnie. To raczej normy społeczne i pewne ugruntowane przekonania czy stereotypy, „każą” nam pokazywać się w określony sposób, deklarować np. naszą podatność na krytykę, wiarę w siebie lub jej brak. Było to bardzo ciekawe doświadczenie.

Anna Daszczyńska

PepsiCo Polska, dyrektorka ds. rozwoju talentów CE
Zależy nam na tym, aby każdy pracownik czuł się dobrze i był doceniany za swoje osiągnięcia. Wspieranie różnorodności jest dla nas ważnym priorytetem i istotnym elementem kultury organizacyjnej. W ramach tych działań szkolimy kadrę menedżerską w zakresie nieświadomych uprzedzeń  (program pod nazwą „Unconscious bias”), aby pomóc im unikać myślenia powodowanego stereotypami i promować otwartość na różne perspektywy i punkty widzenia. Takie podejście wzbogaca kreatywność w organizacji, wspiera innowacyjne myślenie, a przede wszystkim zwiększa zaangażowanie pracowników.

Anna Daszczyńska

PepsiCo Polska, dyrektorka ds. rozwoju talentów CE
W PepsiCo chcemy wspierać kobiety w obszarze będącym największym wyzwaniem – chodzi o krytycyzm wobec siebie. Kobiety patrzą bardziej krytycznie na swoje działania niż mężczyźni (co potwierdzają również wyniki tego badania). W tym celu wdrożyliśmy program „S4S” („Strategies for Success”) dla kobiet dopiero rozpoczynających swoją przygodę menedżerską. Dzięki niemu będą mogły zadbać o budowanie własnej marki osobistej, tworzyć sieć kontaktów i dbać o rozpoznawalność w organizacji.