Co mówią o badaniu nasi Partnerzy:

Katarzyna Duzinkiewicz

Pfizer Polska, dyrektorka ds. personalnych
Wiemy, jak ważne jest wspieranie obojga rodziców: tylko w ostatnim czasie wdrożyliśmy pełnopłatny urlop ojcowski w wymiarze 10 tygodni, realizujemy też program zastępstwa na czas urlopu macierzyńskiego, zapewniający kobietom powrót na to samo stanowisko. Zrozumienie tego, kiedy kobiety są najbardziej wrażliwe na spadek samooceny, to niezwykle ważna wiedza, która pomoże nam w jeszcze lepszym dbaniu o pracowników.

Katarzyna Duzinkiewicz

Pfizer Polska, dyrektorka ds. personalnych
W Pfizer staramy się zapewnić naszym pracownikom wsparcie nie tylko w postaci szkoleń merytorycznych, ale także specjalnych programów wspierających ich dobre samopoczucie emocjonalne. Okazało się to kluczowe, szczególnie w dobie pandemii i pracy zdalnej: dodatkowa pomoc psychologiczna czy zajęcia sportowe online pomogły nam przeciwdziałać poczuciu oddzielenia, z którym wielu z nas się zmagało.

Katarzyna Duzinkiewicz

Pfizer Polska, dyrektorka ds. personalnych
Cieszy mnie fakt, że w naszej organizacji tak oczywista jest dla nas równość i różnorodność: nasi pracownicy nie mają wątpliwości co do tego, że kobiety wykonują pracę na kierowniczych stanowiskach równie dobrze co mężczyźni. W Pfizer od lat wierzymy w siłę różnorodności, która jest wpisana w wartości firmy i stanowi podstawę naszej działalności biznesowej, a tym samym każdego podejmowanego przez nas działania. Jakość zarządzania różnorodnością jest dla nas ważnym wskaźnikiem, branym pod uwagę we wszystkich podejmowanych przez naszą organizację aktywnościach.

Dorota Hryniewiecka-Firlej

Pfizer Polska, prezeska Zarządu
Wyniki badania potwierdzają, że nasze działania przynoszą efekty – nasi pracownicy wierzą w siebie, mają duże poczucie skuteczności w działaniu, czują się docenieni, a co najważniejsze – poczucia wartości siebie nie determinuje płeć. W większości obszarów przeprowadzonego badania wyniki wśród kobiet i mężczyzn pracujących w Pfizer były bardzo zbliżone, co potwierdza skuteczność naszych działań w zakresie różnorodności i aktywnego wspierania kobiet w rozwoju ich kompetencji i zdobywania nowych umiejętności.